יש לירות מסביב

עליכם לדעת, אנשים אלה מוחים בסכינים, יש לירות מסביב על מנת לאיים עליהם במקצת. לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של … עוד